ZMEN-086 Câu chuyện đi chơi về say rượu rồi vào nhầm phòng, Tôi tiếp tục đi, cô ấy bắt đầu đuổi theo tôi. Cả hai chúng tôi đều đi đến điểm đến của chúng tôi. Cô ấy đang giả vờ rằng ai đó sẽ nhìn thấy cô ấy. Tôi nói sẽ không ai nhìn thấy, nếu bạn đi, bạn đã đúng. Tôi ra khỏi xe và đặt nó vào trong. Sau đó anh ta nói Active của tôi được lưu trữ ở đây. Tôi nói không có gì phải lo lắng. Chúng tôi sẽ trở lại sau hai giờ. Cô ấy đã chấp nhận. Chúng tôi đã ra đường. Trong khoảng hai mươi phút, tôi đã ôm anh ấy rất nhiều. Cô ấy đã rất nóng. Chúng tôi đến một khách sạn.