Xinh như thiên thần thế này mà em ấy nhận đi khách, bạn đã lấy số điện thoại di động của tôi. Nhưng không thực hiện cuộc gọi Cô ấy nói bạn nói ít hơn. Bạn biết đấy, nếu bạn nói chuyện điện thoại, tôi nói oh không, một ngày namaste xin chào buổi sáng tốt lành tôi yêu bạn Tôi hy vọng sẽ viết thư cho tôi, cô ấy đã lắng nghe tôi và cô ấy đã cười rất nhiều bây giờ mọi thứ sẽ được giải quyết cho tôi. Rồi sáng hôm sau tin nhắn của anh ấy là “Chào buổi sáng” và tôi cũng gửi cho anh ấy lời chào buổi sáng. Trong ngày, WhatsApp sẽ gửi 40 tin nhắn cho nhau, bất kể chúng chuyển sang chế độ công khai như thế nào. Anh đi xa hơn. Phá hoại nhân phẩm con rể công khai thể hiện tình yêu. Cô ấy cũng nói với bạn rằng tôi sẽ nói với bạn nếu bạn không.