nhưng nó không có gì được in trên đó, nó hoàn toàn trống rỗng và bên trong là một tờ rơi nhỏ có nội dung:Một vài nhát thường là đủ để hoạt chất phát huy tác dụng”, tờ rơi nói. Trong số một loạt những điều vô lý khác. Dù sao thì tôi cũng có nó trên giá với tất cả những thứ mà tôi vô cùng yêu thích và vẫn chưa hoàn toàn quên nó bởi vì tất cả những thứ này đã xảy ra và tôi cứ nghĩ về nó và tôi muốn thử nó đến chết đi được nên tôi đã hút One, but as mong đợi, không có gì xảy ra, tôi có một chút hy vọng trong giây lát, và tôi đang nghĩ xem mình có thể làm gì nếu nó hoạt động.