Xếp hình cùng anh trong lần đầu hẹn hò, điều này khiến tôi bị trầm cảm trong hai tháng, sau đó tôi nghĩ rằng mình đã tự làm khổ mình. Vì vậy, tôi đã trở thành giám đốc khu vực của một công ty ở Mumbai. Ở công ty này, người phụ trách công ty báo cáo của tôi là một phụ nữ, năm nay cô ấy 39 tuổi, tên là trinh hư cấu. Tôi chưa gặp trinh. Nhưng cũng có những công ty dịch vụ lao động đã được gửi đến. Vì nó mở nên tôi phải đi khảo sát thực tế và gửi báo cáo qua email hàng ngày. Trong ngày, mẹ của trinh đã gọi cho tôi vài lần để hỏi thông tin.