Giống như mặt trái của 6 là 9, giống như bạn di chuyển bàn chân của mình về phía mặt tôi. Vì vậy, đôi chân của tôi sẽ đi đến khuôn mặt của bạn, hiểu Budhuram? Khi tôi nói có, cô ấy nói – bây giờ bạn đang nhìn gì vậy? làm ơn đến nhanh Sau đó, tôi sẽ bú tinh ranh của bạn và bạn liếm âm hộ của tôi. Nó sẽ là niềm vui cho cả hai chúng tôi. Cô ấy mở âm hộ đầy lông của mình cho tôi xem bằng tay và để tôi liếm nó bằng lưỡi của mình. ĐƯỢC RỒI! Tôi cũng nói O, và nằm xuống như anh ấy nói. Tôi bắt đầu liếm và cắn âm hộ của cô ấy. Ở đây cô ấy cũng bắt đầu bú cặc của tôi sau khi mở nó ra.