Vợ vắng nhà tranh thủ vụng trộm với bồ nhí, mẹ của trinh khăng khăng muốn gặp tôi ngay bây giờ. Vì vậy, bạn có thể đến đây và gặp tôi càng sớm càng tốt. Nhưng tôi luôn tránh nó. Vài ngày sau, chồng của trinh Mum nhận được 10 ngày đào tạo, trinh lồn sau đó nói với tôi. Chồng đi được 10 ngày rồi mà giờ mới có cơ hội. Hơn nữa, tôi không nghĩ mình sẽ có nhiều cơ hội hơn như thế này.