Vợ trẻ ngửa lồn cho chủ nợ địt. Với đặc điểm như vậy, anh ta bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách đe dọa tôi bằng một dải gỗ nhỏ trên tay. Đồ trụy lạc phải không, hưởng thụ chính con mình như một con khốn. Và cùng với lời diễn thuyết của anh ta, tiếng tát của một cái tát vào mông tôi vang lên, khiến tôi phải hét lên một tiếng đáng kinh ngạc; Rồi anh ta thô bạo xé toạc tay áo ngủ tôi đang mặc.