Chúng tôi đã được đối xử rất nhiều khi đến nhà anh ấy. Tôi đã nhìn thấy vợ tôi, ý tôi là vợ tương lai của tôi. Bởi vì cả hai chúng tôi đều làm việc chăm chỉ cho mối quan hệ, và tôi cũng thích điều đó. Tôi nói có từ phía tôi. Sau đó, những người trong gia đình chúng tôi đã nói chuyện với anh ấy, và mối quan hệ gần như đã được xác nhận. Tôi mặc kệ mẹ chồng ngày hôm đó. Họ đến sau khi tôi cho họ số di động của mình. Về phía tôi, tôi đã từng nói với gia đình anh ấy về thời gian tôi thích mối quan hệ, nhưng bạn cũng đã trả lời sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Bố mẹ chồng tôi ở Raipur, rất gần thành phố của tôi.