Họ bắt đầu đụ tôi rất nhanh. Tôi không biết làm cách nào để chống đỡ những cú va chạm của họ, tôi chỉ biết cách họ đối phó với những cú sốc của mình. Nhưng tôi rất thích bản thân mình. Sau đó, anh ấy nói với tôi – Lần này tôi sẽ yêu con mèo của bạn. Tôi nói với anh ấy – không, chúng tôi không đeo bao cao su và anh không nên làm vậy. Tôi phải làm thế, và tôi sẽ tận hưởng nó. Tôi nói với anh ấy – được rồi, tôi sẽ làm. Và anh ấy để lại tất cả nước nóng trên con mèo của tôi. Tôi cảm thấy rất nhiều nước của anh ấy trong tôi. Tôi đã ngã xuống hai lần trong khoảng một giờ, và ngồi nói chuyện như thế này một lúc.