Tuy có chồng rồi nhưng vẫn muốn địt nhau với người cũ, Từ bên kia, con cặc của tôi tiến đến miệng Dì. Tôi bắt đầu bú âm hộ của dì và dì nhét con cặc của tôi vào miệng. Cả hai đều bắt đầu nếm dịch sinh dục của nhau. Sau 2 phút, con cặc của tôi gần như nổ tung. Tôi không thể dừng lại. Tôi rút con cặc của mình ra khỏi miệng dì và dạng chân của mình ra. Sau khi dạng chân ra, cài nút con cặc vào miệng âm hộ đầy lông của dì. Sau đó, tôi đẩy một chút. Nắp cặc của tôi chui vào âm hộ của dì. Ngay khi con cặc vào trong âm hộ của dì, nó đã trào ra khỏi miệng.