Đây là tín hiệu của anh ấy để bắt đầu ngay bây giờ. Tôi bắt đầu liếm âm hộ của dì tôi. Lúc đầu tôi bắt đầu đẩy chậm. Mami bắt đầu thích thú với nó. Cô vui sướng rít thuốc. … Hơi sắc chod… oh… đừng khóa con cặc. Khi tôi nghe thấy những điều khiêu dâm của anh ấy, tốc độ tự nhiên tăng lên. Tôi bắt đầu cực nhanh. Bây giờ tiếng huýt sáo của Mami cũng tăng lên – Ahh Chod Bhosdi Ke… Chod kinh khủng, oh xé xác con mèo của tôi, oh như thế này … chod … và nhịn ăn. Tôi bắt đầu đánh nhanh nhất có thể và một lúc sau thì dì bắt đầu bám lấy tôi. Âm hộ anh kéo con cặc của tôi vào bên trong và siết chặt.