Đó là chuyện của con gái desi chúng tôi, nếu họ hôn ai đó một hoặc hai lần thì họ bắt đầu nói chuyện với bạn tình của bạn. uy quyền như một người vợ thực sự, chỉ chết khi bạn bị thuyết phục. Với ý nghĩ đó, tôi bắt đầu cố ngủ. “Em không điên chứ, em yêu? ’ Loan ôm tôi và bắt đầu hỏi: ‘Ồ, không…không phải thế. Tôi sẽ dừng lại và đi vào ngày mốt, được chứ? Tôi nói, “Ừ, không sao đâu.” Và nghe này, mua cho tôi một cái tủ lạnh và một chiếc TV thông minh vào ngày mai, và chỉ cần hoàn thành công việc, nếu không tôi không phải là người duy nhất thích mua những thứ này và mang về nhà và cài đặt chúng.