Cô ấy cũng thưởng thức thuốc lá và đồ uống với tôi. Nhưng tôi đã không ngồi với anh ấy lâu. Tôi châm một điếu thuốc, hút một hơi và bắt đầu nhìn mẹ anh. Thấy tôi như vậy, anh cười nhẹ. Kushboo – Tại sao tôi phải làm, bạn làm của riêng bạn. Dù sao thì bây giờ mắt bạn cũng bắt đầu chán nhìn con gái rồi. Anh ấy nói, ‘Salal sudhar ja ‘ Mọi người đều hiểu, nhưng anh ấy đang đóng phim truyền hình. Bây giờ, bạn đang nói về bạn gái của bạn Không tên: Hãy kể cho tôi nghe về nó! Tôi không ngừng đuổi theo anh ta và nói – Tôi không làm cho bất cứ ai, anh bạn, nhưng tôi ước mình có bạn gái.