Nhờ những suy nghĩ của anh ấy, tôi đã đến được đích của mình. Vài ngày sau, tôi nhận thấy rằng cô ấy lại tỏ ra lạnh lùng trước mặt tôi. Tôi cười và bắt đầu nói. Lần này tôi đề phòng nên không muốn em gái than phiền với cô chú. Nhưng sau một vài ngày, tôi cũng bắt đầu thể hiện một cơ thể trẻ hơn khi tập thể dục trước mặt anh ấy. Cô ấy nhìn vào cơ bắp của tôi và thỉnh thoảng trêu chọc tôi trong khi vuốt ve cơ bụng của tôi. Một ngày nọ, tôi đã áp dụng phương pháp ngâm mình. cô ấy đến từ phía trước Lúc này, tôi chỉ được đeo một chiếc ủng thật chặt.