Thử cảm giác mới khi đút cu vào lỗ nhị bạn gái, Và có thể thưởng thức công việc của tôi theo nhiều cách khác nhau. Đây là kế hoạch của Cantilal và Rama, nhưng tôi đã nói về nó rồi. Anh ấy được tôi nhắc đến trong câu chuyện Ngọn lửa khao khát liên tục. Một vài ngày trước, anh ấy nói với tôi rằng khoảng năm cặp đôi từ cùng một trang web người lớn trong năm mới đang có kế hoạch ăn mừng năm mới và có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Đồng thời, anh ấy mời tôi, tôi muốn đón một cái Tết khó quên nên đã đồng ý theo anh ấy đến một cặp đôi khác mà tôi đã gặp trước đó.