Theo logic, những con vật được phân loại như vậy có giá cao hơn những con khác. Nếu một người da đen trung bình đạt từ hai trăm đến hai trăm năm mươi đô la, thì những người khác có thể đạt tới một trăm đô la tùy thuộc vào độ tuổi và tình trạng thể chất của anh ta. Nhưng đáng chú ý nhất là geldings, những người Giá dao động từ một nghìn đến mười hai trăm đô la. Blanche không giải thích đầy đủ lý do tại sao, nhưng chắc chắn phải có lý do, bởi vì không ai bị sốc với mức giá như vậy. Sau khi nhìn lại lần cuối nơi mà anh ấy coi là nhà của mình, anh ấy quay trở lại khách sạn để ăn uống và hồi phục sức khỏe.