Ở đó, anh bắt đầu đụ cô. Sau đó, tôi đưa cô ấy vào phòng ngủ và đụ cô ấy như một con ngựa cái. Chúc vui vẻ nha các bạn. Tôi đọc Cuộc xâm lược Tất cả những câu chuyện tình dục được đăng trên và tình yêu lắc. Đã lâu rồi tôi mới đọc một câu chuyện, vì vậy tôi nghĩ tại sao không chia sẻ câu chuyện của mình với tất cả các bạn. Ở đây tôi đang viết câu chuyện chết tiệt bạn gái đầu tiên của tôi. Tôi sẽ không làm những việc lớn. Đây là câu chuyện có thật của tôi và tôi sẽ kể nó như nó vốn có. Bây giờ không mất quá nhiều thời gian, hãy để tôi bắt đầu câu chuyện của mình. Điều này xảy ra khi tôi 19 tuổi.