Thầy giáo bị nữ sinh chủ động gạ tình, Một ngày anh ấy hỏi Anh ấy nói Bạn đã từng quan hệ với ai chưa. Tôi nói Tôi đã từng có bạn trai trước đây. Sau đó tôi hỏi anh đã từng quan hệ với ai chưa. Anh ta nói Tôi hôn chị dâu của tôi. Sau khi nghe những lời của anh ấy, nước bắt đầu vào âm hộ của tôi. Nhưng bây giờ cả hai chúng tôi đã trở nên rõ ràng rằng chúng tôi đã có quan hệ tình dục trước đó. Sau khi đến đó, điện thoại của tôi không có mạng. Tôi không thể nói chuyện với anh ấy trong vài ngày. Khi quay lại, cô ấy đã hôn tôi rất nhiều.