Nhưng mông của bà lại nhô ra hơn bình thường một chút. Tôi đã làm việc tại nhà anh ấy được hơn 4 tháng. Tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với những nhân viên còn lại. Tôi được một trong những người phục vụ của anh ấy cho biết rằng anh ấy đã làm việc ở đây nhiều năm. Tôi đã cố gắng làm cho cô ấy biết thưa bà nhưng bà ấy nói rằng thưa bà là đủ. Sau khi nghe cô ấy nói, tôi nói – Madam cũng đi với tôi chứ? Nếu không, thưa bà đã có thể làm món gà giống như món halal của bà cho đến bây giờ. Tôi rất cởi mở trong các cuộc trò chuyện với anh ấy và chúng tôi thường nói về những điều tương tự.