STARS-372 Sống cùng con trai riêng của chồng, cả hai chúng tôi đều trở nên ấm áp. Tôi đặt con cặc của mình vào trong hang của anh ấy. Con cặc của tôi đang trượt trên thanh trơn của anh ấy. Cô nóng và muốn được một con cặc. Anh ấy cảm thấy con cặc của tôi không ở trong quán bar. Vì vậy, anh ấy nắm lấy con cặc của tôi bằng tay của mình và đặt nó vào giữa khe nứt trên thanh và bắt đầu đẩy thanh vào con cặc của tôi. Tôi nắm lấy chân anh ta bằng chân của tôi, nắm lấy eo của anh ta với tay của anh ta và cho anh ta một cú đánh vào thanh để toàn bộ con cặc của tôi bị hấp thụ bởi thanh của anh ta.