STARS-353 Để vợ đi tắm suối nước nóng và cái kết, Vì vậy, cô ấy nói đừng lo lắng, tôi sẽ chỉ cho bạn mọi thứ. Tôi nói không dạy nhanh. Anh ấy đỡ lấy mình, cử động má tôi và nói Chúng ta vào nhà vệ sinh chúng ta sẽ làm điều đó ở đó. Cho đến bây giờ, quần áo của chúng tôi vẫn chưa cởi ra. Tôi vừa lấy con cặc của tôi ra khỏi sơn. Anh ấy thậm chí đã không nhìn thấy con cặc của tôi cho đến bây giờ. Khi tôi nói vâng, chúng ta hãy vào trong. Cô ấy quay sang tôi. Khuôn mặt của anh ấy hiện ra trước mặt tôi. Khi mắt anh ấy từ từ đáp xuống con cặc của tôi.