SSIS-074 Đến thăm người yêu rồi tụt quần thổi kèn, Cho đến lúc đó, tôi xin phép bạn. Nó không có nghĩa là bạn không thể bắt đầu một cái gì đó từ tôi. Tôi đã quan hệ với các cô gái cho đến bây giờ. Nhưng cô gái đã được hôn theo quy tắc riêng của mình. Câu chuyện có thật này kể về cách đây một thời gian khi anh rể tôi chuẩn bị lấy vợ. Anh rể tôi có một công việc chính phủ và một cô gái tốt đã được tìm thấy cho anh ta. Tôi và anh rể đi gặp một cô gái. Tôi thích xem cô gái này Lúc đó, tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ được địt nó. Tên cô ấy là Kavya.