Rủ cô bạn thân làm thử chuyện người lớn, Tôi đang ở nhà mẹ đẻ, nhưng không có ai trong nhà, tôi và cô chú đang nói chuyện. Tôi tiếp tục tận hưởng cơ thể dì trong khoảng 30 phút, vừa hôn vừa nói chuyện, nút đầu vú, xoa âm hộ. Nước bắt đầu trào ra khỏi âm hộ. Ông chú của tôi nóng đến mức bắt đầu thèm những nụ hôn và âm hộ của bà bắt đầu chảy nước. Cô đứng dậy đóng cửa ngoài không cho ai vào. Tôi tiếp tục hôn họ. Khi tôi cởi sari của dì tôi và mở áo cánh của dì, dì chỉ mặc một chiếc áo lót và quần lót. Tôi bắt đầu mút núm vú của anh ấy.