Hãy để tất cả những chuyện này cho ngày hôm nay … về phòng của bạn, em gái của bạn đang đợi bạn. Vâng, hãy làm cho Naira hạnh phúc… chúng ta hãy đi ngay bây giờ. Khi tôi bước vào, anh rể tôi bắt đầu trang. Tôi gõ cửa phòng Didi và Didi bảo tôi vào trong. Tôi đi vào và đóng cửa lại. Khi tôi quay lại, em gái tôi đang đứng trước mặt tôi. Didi- Anh rể của bạn nói gì? Nhìn vào mẹ của Didi, tôi nói. Didi nhìn theo mắt tôi và đến gần tôi với một nụ cười. Didi đặt tay lên vai tôi – nói thật đấy, bạn đã sẵn sàng cho việc này chưa? Anh chị em bắt đầu làm tình Cái này của tôi đã chạm vào trái tim của Didi.