PPPD-916 Câu lạc bộ thác loạn cao cấp cùng Risa Dan, và tôi bắt đầu nghe thấy những giọng nói Ruby oh Ruby. Tôi nói với anh ấy Ruby rời Bhopal hôm nay. Cô ấy sẽ đến sau ba ngày. Vì vậy, anh ta nói Tôi xin lỗi. Tôi không nên đến nhà bạn như thế này. Nhưng tôi phải làm gì đây. Ruby của bạn và tôi là bạn tốt của nhau. Bạn không biết về điều này. Vâng, tôi không biết gì về bạn Tôi có việc gấp với JiaRuby, vì vậy tôi vội vàng đến mà không gọi cho cô ấy. Tôi hỏi anh ta, thấy thế nào anh ta cũng vội vàng. Xin vui lòng cho tôi biết, tôi sẽ làm nếu tôi có thể.