Con cặc mập mạp của Nandoi ji mắc kẹt trong âm hộ của mình. Sau đó, tôi bắt đầu đẩy với tốc độ. Bây giờ cô ấy bắt đầu có rất nhiều niềm vui và bắt đầu hôn tôi một cách thích thú. Con cặc bắt đầu lấp ló tận bên trong âm hộ. Họ đang có rất nhiều niềm vui bây giờ. Chị kế của tôi đã bị đụ và tôi cảm thấy buộc phải loại bỏ chị kế của tôi và tiếp tục liếm vòi nước của chị ấy trong âm hộ. Anh tiếp tục liếm âm hộ cô trong 30 phút. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng giao hợp sẽ mất một thời gian rất dài. Sau đó, âm hộ bắt đầu phát ra âm thanh tiêu hóa với tốc độ của Nandoi.