Phệt cô gái có chiều cao lên đến 174cm, Tôi lấy mũ ra khỏi hòm của họ. Tôi hỏi bạn có làm điều đó bằng tay không. Vì vậy, Mohit nói đôi khi Tôi hỏi khi nào. Thế là Bác nói Bây giờ con không nói dối nữa đâu Dì ơi Nếu chú Sumit đến nhà tôi và làm điều này với mẹ tôi. Tôi hỏi vậy các bạn có thấy mẹ và chú của bạn ăn trộm không. Tôi biết Đó là khi chú Sumit gửi chúng tôi đến cho bạn. Hôm nay khi chúng ta ở đây, chú Sumit chắc cũng đang làm như mẹ ở nhà chúng ta. Tôi nói không sao, mọi người đều có quyền hưởng thụ. Hãy vui vẻ với tôi ở đây.