Cô đã rất hạnh phúc ngày hôm đó. Tôi đã nói với cô ấy – mặc dù bạn sẽ đến vào Chủ nhật, nhưng nếu bạn cần ở giữa, hãy đến. Cô mỉm cười và rời đi. Hai ngày sau cô ấy lại đến nhà tôi. Bây giờ anh ấy đã nghi ngờ về đại số. Tôi trấn an anh ấy về những nghi ngờ của anh ấy. Tôi nhận ra rằng sự chú ý của anh ấy không phải ở cuốn sách mà là ở tôi. Cô ấy thường nhìn tôi rất nhiều và cười trước mọi điều tôi nói. Đồng thời, tôi cũng chú ý đến một hành vi của cô ấy, cô ấy thường nhìn tôi hết lần này đến lần khác, và cũng chăm sóc tóc của cô ấy. Tôi bắt đầu hiểu ý định của anh ấy.