ORETD-572 Chơi lút cán em nữ sinh vú to hàng múp, Nhưng anh ấy không đặt nặng tôi quá nhiều. Khi giao hợp của cô ấy đã cố định và cô ấy bắt đầu đẩy con cặc cứng ngắc của anh ấy vào âm đạo của tôi bằng cách sử dụng hông của cô ấy, tôi bắt đầu khóc trong đau đớn. Âm đạo của tôi là hoàn toàn khô. Âm đạo của tôi không bị ướt chút nào do quan hệ tình dục không tự chủ, sợ hãi và lo lắng. Vì vậy, khi anh ta đẩy dương vật của tôi, hai cánh hoa âm đạo của tôi bị kéo vào làm cho tôi đau đớn. Mặc dù đã cố gắng rất lâu, nhưng dương vật của tôi vẫn không vào trong âm đạo.