Trong vài ngày, các cuộc thảo luận với Seema Singh bắt đầu kéo dài. Sau một tuần nói chuyện, tôi đã hỏi anh ấy số WhatsApp của anh ấy và anh ấy đã yêu cầu số của tôi. Tôi đã cho số của tôi. Cô ấy yêu cầu nhắn tin cho tôi và đi ngoại tuyến. Sau đó, anh ta nhắn tin cho tôi khoảng 5-6 giờ sau đó. Tôi bắt đầu nói chuyện với anh ấy. Thay vì Facebook, cuộc trò chuyện của tôi với Madam Seema Singh bắt đầu trên WhatsApp. Tôi đã nói dối họ rằng tôi làm việc và văn phòng của tôi nằm trên đường cao tốc SG ở Ahmedabad. Anh ấy nói OK và thay đổi tình hình và cả hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện ở đây và ở đó như thế này.