Nữ bác sĩ bị bệnh nhân lừa uống thuốc ngủ. thậm chí không một ngày, và hôm nay tôi phải đi khám bác sĩ. “Thư ký nhìn bộ dáng điên cuồng của anh ta liền đoán được câu hỏi của anh ta.” Được rồi. Đợi chút, tôi sẽ đi hỏi bác sĩ. “À, cảm ơn cô rất nhiều, thưa cô.” “Ngay sau đó, phu nhân quay lại và bảo anh ta chuẩn bị gặp bác sĩ Vương, đồng thời yêu cầu anh ta điền vào mẫu đơn và trả tiền trước. An Thiệu Đình cuối cùng cũng được dẫn vào phòng bác sĩ. Vừa bước vào, anh ta bắt đầu làm việc. hào hứng nói với bác sĩ rằng mình thấy mình mộng du vào ban đêm, đồng thời hỏi có cách nào chữa trị không.