Cô ấy thậm chí không phản đối. Tôi biết cô ấy sẽ hôn tôi. Sau đó, tôi cởi cúc áo của anh ấy và bắt đầu đẩy cả hai núm vú của anh ấy trong khi đứng. Tôi bắt đầu mút môi anh ấy. Cô ấy nói – anh làm mọi thứ chỉ đứng đây thôi à? Tôi nói – mở tờ giấy này ra và nằm xuống. Cô trải ga trải giường và nằm xuống. Dường như người phụ nữ đến bằng cả trái tim. Ngay khi anh ấy nằm xuống, tôi bắt đầu ngậm một bên núm vú của anh ấy vào miệng. Lần đầu tiên, tôi có cơ hội được bú núm vú của một người phụ nữ. Tôi vừa bú bằng miệng vừa lấy tay cầm núm vú của mình. Tôi rất vội vàng vì tôi không có kinh nghiệm với những người phụ nữ khác.