Thuốc độc từ miệng chị dâu tôi. Tôi ngậm búp măng để lấy nước ra và uống hết nước của búp măng. Sau khi phá được cái máng, chị dâu tôi nằm đè lên người tôi. Tôi bắt đầu vuốt ve chúng. Tôi châm một điếu thuốc mà chị dâu tôi và tôi đang luân phiên thổi. Tôi cũng đã chạy một chốt lớn. Khoảng mười phút sau, chị dâu tôi lại bắt đầu sốt. Cô ấy yêu cầu tôi liếm âm hộ của cô ấy một lần nữa, vì vậy tôi để cho cô ấy làm điều đó ở 69 lần. Tôi úp mặt vào âm hộ anh ấy và đặt tay lên con cu đầy sữa. Cô ấy đặt miệng vào con cặc của tôi, áp vào giữa đôi môi hồng của mình.