và tôi đột nhiên cảm thấybẩn thỉu” kinh khủng. Viết thư cho anh ấy như cách chúng tôi từng viết cho nhau thật là bẩn thỉu, tôi nói với anh ấy như vậy và ngừng viết thư cho anh ấy trong mười ngày. Tôi bốn tuổi và tôi xin lỗi vì ham muốn lấn át mọi niềm tin của tôi, nhưng tôi sợ phải xin ông ấy tha thứ vì đã nói với tôi rằng ông ấy không kiên nhẫn cho cuộc trốn chạy nổi tiếng của tôi. Tôi thực sự đau đớn và khi nhận được tin nhắn yêu thương của anh, mọi yêu thương, đam mê lại ùa về trong tôi mạnh mẽ hơn xưa. Julio sau đó kể cho tôi nghe về thời thơ ấu và thời niên thiếu của anh ấy và cách anh ấy bắt đầu quan hệ tình dục.