Anh ấy bắt đầu hôn tôi và từ từ bắt đầu di chuyển con cặc của mình qua lại trong âm hộ của tôi. Rồi tôi cũng bắt đầu có nhiều niềm vui. Tất cả chúng ta đều nghiện tình dục. Bây giờ tôi muốn tận hưởng một cái ôm trọn vẹn. Thế là tôi vòng chân quanh eo Asif. Từ từ, Asif tăng tốc. Sau một thời gian, Asif Bắt đầu khốn nạn đi. Tôi không thể không ngã xuống. Tôi giải thoát Asif khỏi lòng mình. Tôi nằm trên giường. Asif sẽ đưa tôi đi. Anh bắt đầu co giật dữ dội. Tôi hiểu rằng Asif đang đi xuống. Anh ấy nói – tôi nên lấy nó từ đâu? Tôi nói – lấy nó ra, tôi muốn tất cả là của bạn. Asif giật mình và rơi vào âm hộ của anh ấy, trên người tôi.