Người mẹ kế gốc Nga xinh đẹp của tôi, ba mươi phút sau, tôi thấy bố chồng ra về sau khi cất đồ lên xe. Mẹ kế tôi đóng cổng đi vào trong. Tôi gọi ngay cho chị dâu, chị ấy bắt máy. Rồi mọi chuyện bắt đầu xảy ra giữa chúng tôi. Tương tự, sau một hoặc hai ngày thảo luận với chị dâu, nhiều chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi. Rồi một ngày tôi nói với anh ấy rằng bạn đã nói chuyện với một bác sĩ về con cái của bạn, phải không? Cô ấy tránh cuộc trò chuyện của tôi.