Chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản. Ngay sau đó, câu trả lời đến từ phía trước – Tôi quên ngay lập tức. Tôi hiểu rằng đây là cùng một người chị dâu. Anh ấy nói chuyện qua lại một lúc và nói chúc ngủ ngon. Sau khi nói chuyện như vậy với chị dâu tôi được vài ngày, cuộc nói chuyện bị cắt đứt. Tôi nhắn tin cho anh ấy nhiều lần nhưng không có hồi âm. Tôi đã nghĩ rằng một cuộc nói chuyện với chị dâu sẽ không có kết quả. Một ngày sau khi nói chuyện với chị dâu khoảng nửa năm, tôi nhận được tin nhắn của chị dâu. Tôi nói – lâu rồi không nhớ? Chị dâu tôi nói – điện thoại của tôi bị hỏng và tôi không có thời gian để nói chuyện ở nhà chồng.