Bây giờ là 12 giờ đêm. Sau đó tôi đến quầy bar lần nữa và gọi một cốc bia khác … và thấy cô gái đó đứng dậy và đến quầy ở đó. Sau khi tôi chào anh ấy, anh ấy cũng chào. Đó là nơi chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Cô gái hỏi tôi tại sao anh lại nhìn tôi nhiều lần như vậy… và có nhiều cô gái ở đây không? Vì vậy, tôi đến chỗ cô ấy vì tiếng ồn ào ở đó, và nói vào tai cô ấy, “Có rất nhiều cô gái, nhưng không ai như cô.” cô ấy bắt đầu nhìn tôi Tôi nhìn anh ta cũng cẩn thận, vì vậy tôi tiếp tục nhìn. Số phận là gì, như thể Chúa tạo ra tất cả các mảnh trong thời gian rảnh rỗi.