Tôi nói – Không, tôi cũng có âm hộ đầu tiên. tôi có thể tìm mông ở đâu? Tôi thậm chí chưa bao giờ đánh vào mông con trai, vậy cơ hội vào mông con gái là ở đâu? Akash sir nói – bạn nghĩ gì về Jiya? Bạn đã sẵn sàng để đá vào mông vợ tôi? Tôi đang nghĩ đến việc thổi mông cho Memu, nhưng tôi ngại nói ra trước đầu nên tôi im lặng. Ngài đã biết ý nghĩa của sự im lặng của tôi. Anh ta nói – hãy nhìn người đàn ông. Tôi cảm thấy như anh ấy đang xoa mông Jiya, nhưng tôi cũng muốn tận hưởng mông của vợ anh ấy. Lãnh chúa Akash sẽ giết mông của Jiya, nhưng từ lời nói của anh ta, tôi nghi ngờ anh ta cũng sẽ giết mông của Memu.