Từ dương vật của anh ấy trong âm đạo của tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tinh dịch nóng như vậy. Tomoe xuất tinh. Âm hộ của tôi đầy tinh dịch của ông Baba. Bubba đã bình tĩnh lại nhưng Chudass lại thức dậy trong âm hộ của tôi. Ngay cả sau khi Baba dừng lại, tôi vẫn tiếp tục cọ sát âm đạo của mình vào dương vật của anh ấy. Baba tiếp tục bú vú tôi trong năm phút. Trong thời gian này, lingam của Baba lại bắt đầu căng thẳng. Baba đứng dậy và đưa lingam vào miệng tôi. Tôi cảm nhận được tinh dịch của anh ấy, cho vào miệng và bắt đầu bú. Vị mặn của tinh dịch của ông Baba tràn vào miệng tôi.