Và tôi đã hứa với anh ấy rằng tôi cũng sẽ không nói với ai về điều này. Nhưng tôi đã nói với anh ấy điều này – tôi nghĩ về bạn rất khác. Tôi thấy cơ thể của bạn rất hấp dẫn nhưng bạn đã làm hỏng vẻ đẹp của cơ thể mình sau lưng những người bạn trai của tôi. Tôi nghĩ một lúc. Cô cũng cảm thấy hơi tệ vì đã phản bội bạn trai của mình. Nhưng cô cũng nghĩ mình có một người đàn ông đẹp trai trước mặt, người có thể cho cô mọi thứ mà một người bạn trai không thể. Cả hai chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi đã nói với anh ấy – Suy nghĩ quá nhiều không tốt cho bất kỳ ai.