Dì cũng nắc liên hồi con cặc của tôi theo nhịp hết cỡ. Giọng nói của họ vang vọng khắp phòng. Bây giờ tinh dịch của tôi sắp xuất ra rồi. Sau đó, tôi nói với dì của tôi – Tôi đi sớm, tôi có thể lấy nó ở đâu? Tôi đã được phẫu thuật. Bạn bất cẩn lấp đầy âm hộ của tôi với hàng hóa của bạn! Xin chào … con mèo của tôi ôi … chết … nói dì tôi bắt đầu nhảy lên con cặc của tôi ầm ĩ. Có vẻ như con cặc đã bị dì bẻ gãy. Nước từ trong âm hộ của dì trào ra trong khi nói “Ôi … con đi rồi …”. Dì nói – Tôi muốn ra ngay bây giờ và cảm nhận tinh dịch nóng hổi của bạn trong âm hộ của tôi.