Tôi hỏi – tại sao? Anh ấy cười và đánh vào mắt tôi và nói – bây giờ đôi mắt này là của tôi. Chỉ có Reshma là yêu tôi. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu. Tôi nắm lấy tay anh và hôn anh. Cô đỏ mặt vì xấu hổ. Tôi đã nói với anh ấy “Em yêu anh ..” Cô ấy còn nói yêu em .. ‘. Cả hai chúng tôi rời khỏi đó và đi đến nhà riêng của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi bắt đầu nói chuyện điện thoại. Lúc đầu cả hai chúng tôi chỉ nói về những mối quan hệ bình thường, nhưng dần dần chúng tôi cởi mở hơn và bắt đầu nói về tình dục… và sau đó chúng tôi bắt đầu quan hệ qua điện thoại.