Rồi đột nhiên, một bước ngoặt cuộc đời tôi ập đến. Điều này xảy ra hai tháng trước kỳ thi hàng năm. Đầu tôi căng thẳng với kỳ thi. Có một kỳ thi công chức, vì vậy tôi đã phải học tập chăm chỉ để vượt qua với điểm số tốt. Nó chỉ là một ngày. Một bà chủ người Anh (Priya) đã ở trường nhưng không tham gia lớp học. Tôi và lớp trưởng đến phòng giáo vụ để gọi cô ấy, nhưng cô ấy cũng không có ở đó, tôi biết. Bây giờ người giám sát bảo tôi đến đó và gọi cho bà. Tôi vội vã lên lầu đến phòng thí nghiệm, và không có ai ở đó. Nhìn xung quanh, tôi nghe thấy ai đó hét nhẹ. Giống như khi ai đó đột nhiên dùng kim chích vào bạn …