Anh ấy cứ xoa bóp con cặc của mình như vậy. Hồng đừng bận tâm nữa thưa ngài…hãy kéo tôi vào…ah, tôi đang cháy…có lửa bên trong. Thanh tra- thứ gì đang đốt cháy nữ hoàng của tôi! Ah… em gái, em thật là một người hấp dẫn… hãy nói rằng âm hộ của em đang bốc cháy. Khi bạn nói chuyện như vậy… thì tôi đút cu vào đó… thôi nào nữ hoàng, tôi phải làm gì đây? Hồng- Ah Sass Âm hộ của tôi đang cháy từ bên trong…bạn đưa con cặc của bạn vào trong âm hộ Nhanh lên thưa ngài. Thanh tra – đó không phải là vấn đề … Nào, chuẩn bị sẵn sàng để chịu gậy của tôi. Hồng à… cứ từ từ đã, Thanh tra.