Nhà bếp ở một góc xa. Cô đi một lúc rồi quay lại. Thảo – chuyện gì đã xảy ra, bạn đến quá sớm! Khanh – tôi nên làm gì đây…một, hộp hạnh nhân ở rất cao và tôi cố lấy nó ra và tay tôi bị trượt…hãy nhìn xem nó chuyển sang màu đỏ như thế nào! Trưởng phòng – Này con gái, con không bị thương chứ? Khanh- Không không, chỉ bị bong gân bàn tay nhỏ của tôi…giờ thì ổn rồi. Thảo – bạn thiền. Nếu hộp ở trên lầu, cô ấy sẽ gọi cho tôi. Khanh – Tôi đã phạm sai lầm. OK, bây giờ cởi nó ra. Thảo – bạn và Trưởng phòng đang đợi ở đây… Tôi sẽ đưa bạn đến sau khi tôi cắt hạnh nhân xong trong 5 phút nữa. Thảo rời khỏi đó và Khanh đi thẳng đến chỗ thủ lĩnh và cúi chào.