Tôi từ chối… nhưng khi anh ấy bắt đầu nài nỉ, Neerja cũng để tôi đi. Sau đó Oanh ji và tôi đạp xe đi dạo. Tôi có cảm giác như anh ấy thường đạp phanh một cách không cần thiết và tăng tốc xe ở những khúc cua gấp, vì vậy bất cứ khi nào có khúc cua gấp… quả đồi của tôi sẽ cọ vào lưng anh ấy. Vì anh cũng bị thiếu thốn tình dục như tôi. Anh ấy đang ở trong tình trạng tương tự như tôi. Ở đây tôi đang nghĩ rằng con gái tôi nên được hạnh phúc, và tôi có thể chấp nhận mọi thứ khác. Đó là lý do tại sao tôi không nói gì với anh ấy và chúng tôi về nhà vào buổi trưa.