Tôi đi ngay bây giờ. Anh ấy kéo tôi về phía anh ấy và hôn tôi thật mạnh và nói – Người yêu ơi, khi nào Kidmat mới có cơ hội? Tôi cũng hôn lên môi anh và nói – bây giờ tôi là nô lệ cho con cặc của anh. Mông của tôi sẽ phục vụ dương vật của bạn nếu có cơ hội. Anh ấy và tôi là những người bạn rất tốt. Anh ấy biết tất cả về tôi và tôi biết tất cả về anh ấy. Chúng tôi luôn chia sẻ của chúng tôi. Khi đó tôi 20 tuổi và cô ấy 22 tuổi. Cả hai chúng tôi đã có một sự hiểu biết tuyệt vời. Nếu tôi gặp khó khăn, anh ấy sẽ hiểu ngay lập tức, và nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy.