Nhưng đây không phải là nguyên nhân làm tê liệt ý định của các chú anh. Jorge cởi áo ngủ của cô ấy, trèo lên người cô ấy và ồ, thâm nhập cô ấy một lần nữa qua cuca của cô ấy. Noemí đã phản ứng như một con điếm thực sự bị tước đoạt chú Jorge của mình. Ngay khi anh ấy cảm thấy thành viên của chú mình, anh ấy bắt đầu rên rỉ và di chuyển hông của mình để sự thâm nhập được sâu hơn. Eduardo sững sờ trước sự kiện hào hứng và chờ đợi đến lượt mình. Khi Jorge chuẩn bị kết thúc, anh ấy nói với Noemí rằng anh ấy có một bất ngờ cho cô ấy mà cô ấy phải nhận.