Tôi không làm bất cứ điều gì mà không có sự đồng ý của một người phụ nữ. Anh ấy hôn tôi và nói – vâng, đây là ước muốn của tôi. Tôi đặt môi mình lên môi cô ấy và bắt đầu hôn. Anh ấy cũng ủng hộ tôi. Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc khi hôn lên môi nhau. Sau khoảng 3-4 phút, tôi bắt đầu hôn cổ cô ấy. Bắt đầu đặt tay ra sau lưng. Chúng tôi bắt đầu nóng lên từng chút một, và khi chúng tôi hôn nhau, anh ấy bắt đầu hôn từ ngực lên bụng. Cô ấy hoàn toàn run rẩy và theo cách tương tự bắt đầu hôn vào âm hộ của cô ấy từ trên cùng của sari. Cô ấy nói – Raj, bạn đang làm chính xác những gì bạn đang nghĩ đến…làm nó, và nó có vẻ tốt.